(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriwši:

wotewriwši: [BartC13] [BartC1] [BartC5] [Hrono1] [Iselt2] [Jiras1] [Kubas7] [Wuhla2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity