(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewritej:

wotewritej: [Citan2] [Katol4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity