(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrili:

wotewrili: [Hevie1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [KochJ9] [Kubas1] [Kubas3] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl9] [SN20011] [SN2001] [SN2003] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2013] [SN2014] [Serbs4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity