(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrichu:

wotewrichu: [BartC11] [BartC13] [Bjedr1] [Brank3] [Breza11] [Breza2] [Breza5] [Cerny1] [Citan1] [Corna1] [Corna4] [Cyblo1] [CyzJa1] [CyzJa3] [Grojl2] [Grojl4] [Hrono1] [Jiras1] [Katol1] [KochJ5] [KolaC1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas7] [Loren2] [Marja1] [Marks1] [Mlynk3] [NedoP1] [Pater2] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20019] [SN2007] [SecaK1] [Serbs5] [Serbs8] [Solta2] [Sretr2] [Terra6] [Wicaz1] [Wjela2] [Wocin1] [Wotro1] [Zataj1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity