(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrich:

wotewrich: [Cerny1] [Corna1] [CyzJa1] [Domas1] [Grojl2] [Grojl4] [Krawc1] [Marja1] [Pater1] [Plomj3] [SenJu1] [Wuhla2] [Zejle7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity