(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrištej:

wotewrištej: [Breza2] [Citan2] [Hesla1] [KochJ11] [Loren2] [NedoP1] [Prino1] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [Serbs1] [Serbs8] [Solta2] [Sretr2] [Wocin1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity