(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrištaj:

wotewrištaj: [Rozhl10] [Rozhl7] [Serbs2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity