(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriš:

wotewriš: [BartC3] [BartC9] [Breza8] [JencR1] [Loren2] [SN20012] [Zejle7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity