(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriłoj:

wotewriłoj: [Rozhl1] [Rozhl4] [SN20012] [SN20013] [SN2008] [Terra6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity