(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriło:

wotewriło: [BartC11] [CyzJa2] [Rozhl2] [Rozhl4] [SN20012] [SN20019]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity