(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriłe:

wotewrile: [Letop9]
wotewriłe: [Breza2] [Iselt2] [Kubas7] [Loren2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity