(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriła:

wotewriła: [BartC11] [BartC14] [Brank2] [Budar1] [Corna1] [Katol1] [Katol3] [KochJ5] [KolaC1] [Krawc1] [Krawz2] [Kubas7] [NedoP1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20013] [SN20018] [SN20019] [SN2007] [SN2012] [SN2013] [Wuhla1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity