(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewriće:

wotewriće: [BartC13] [BartC14] [BartC2] [BartC5] [KolaC2] [Mlynk3] [Rozhl8] [SN20017]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity