(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrić:

wotewrić: [BartC10] [BartC4] [Biolo1] [Breza11] [Breza2] [Breza3] [Citan2] [Corna4] [CyzJa1] [CyzJa2] [Domas1] [Domiz1] [Grojl4] [Hajna1] [Hrono1] [Iselt2] [JencH1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ7] [KochJ9] [KolaC1] [Krasz1] [Kubas1] [Letop16] [Letop9] [Loren2] [Marja1] [NedoP1] [Plomj1] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN20017] [SN20018] [SN2003] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [Scenj1] [SecaK1] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs5] [Serbs7] [Serbs8] [Sretr2] [Stach2] [Stach4] [Terra5] [Terra6] [Wjela1] [Wjela2] [Wobra1] [Worna1] [Zejle6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity