(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewr:

wotewr: [BartC10] [BartC9] [Bjedr1] [Breza1] [Corna4] [Hesla1] [Hesla2] [Iselt1] [Iselt2] [JencR1] [Katol2] [Kubas2] [Rozhl5] [SN20020] [SN2003] [SN2006] [Serbs10] [Stary1] [Stary2] [Terra5] [Terra6] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity