(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrěć:

wotewrěć: [BartC8] [BartC9] [Breza2] [Breza8] [Cerny1] [CyzJa1] [Domas1] [Domas2] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl4] [Grojl5] [HoseS1] [Iselt1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ12] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc1] [Kubas1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas6] [Kubas8] [Kubas9] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka1] [Nawka4] [Nowak4] [Nowak5] [Nowep1] [Nowyz1] [Pomoc1] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs2] [Serbs3] [Slode1] [Sretr2] [Stach1] [Stach3] [Stary1] [Stary2] [Stone1] [Verne1] [Wawri1] [Wjela3] [Wjela4] [Wobra1] [Worna1] [Wosad1] [Wuhla1] [Zataj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity