(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotewrće:

wotewrće: [BartC12] [BartC8] [Brank2] [Grojl4] [Hesla2] [Jiras1] [Katol2] [SN20015] [SN2002] [SN2009] [Serbs4] [Stary1] [Stary2] [Wjela3] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity