(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotesteja:

wotesteja: [Bjedr1] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity