(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestatym:

wotestatym: [Breza8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity