(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotestatosć:

wotestatosć: [Stone1] [Voelk2]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity