(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestateje:

wotestateje: [Solta2] [Wicaz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity