(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestateho:

wotestateho: [Breza5] [Mlynk3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity