(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestate:

wotestate: [Breza11] [Kubas3] [Mlynk3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity