(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotestata:

wotestata: [Loren2] [Mlynk3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity