(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotestać:

wotestać: [JencH1] [Worna1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity