(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotesłać:

wotesłać: [JencH1] [Nawka3] [Stone1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity