(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotemrěwać:

wotemrěwać: [JencH1] [Stone1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity