(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotemrěty:

wotemrěty: [Breza8] [JencH1] [Katol2] [Letop1] [Mlynk3] [SN2005] [SecaK1] [Sretr1] [Stary2] [Stone1] [Terra1] [Worna1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity