(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotemrěć:

wotemrěć: [Citan2] [JencH1] [Katol2] [Krawc2] [SN20013] [SN20014] [SN2003] [SN2011] [Serbs3] [Stone1] [Walda1] [Worna1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity