(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotemrěć:

wotemrěć: [Citan2] [JencH1] [Katol2] [Krawc2] [SN20013] [SN20014] [SN2003] [SN2011] [Serbs3] [Stone1] [Walda1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity