(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnawanju:

wotehnawanju: [SN20011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity