(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnawacych:

wotehnawacych: [SN2001]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity