(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnawachu:

wotehnawachu: [Kubas5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity