(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnawał:

wotehnawał: [Kubas7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity