(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotehnawać:

wotehnawać: [JencH1] [Kubas5] [Stone1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity