(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnawać:

wotehnawać: [JencH1] [Kubas5] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity