(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotehnaće:

wotehnaće: [JencH1] [JencP1] [Katol4] [SN20010] [SN20011] [SN20013] [SN20014] [SN20018] [SN20020] [SN2002] [SN2005] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stone1] [Termi8] [Worna1] [Wuhla1] [Zadyn1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity