(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawanskimi:

wotedawanskimi: [SN2004]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity