(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawanski:

wotedawanski: [JencH1] [Metow1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity