(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotedawanski:

wotedawanski: [JencH1] [Metow1]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity