(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawanske:

wotedawanske: [JencH1] [SN20019]
wotedawańske: [Rozhl7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity