(regularny wuraz je dowoleny)

Wuslědk pytanja tokena wotedawanje:

wotedawanje: [BartC14] [Biolo1] [Grojl6] [JencH1] [KolaC1] [Krawc3] [Kubas3] [Letop13] [SN20015] [SN2006] [SN2009] [Stary1] [Termi2] [Terra6]


Žórło: Hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładnym projekće Lipšćanskeje uniwersity