(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawać:

wotedawać: [BartC11] [BartC13] [Biolo1] [Brank1] [Breza11] [Breza6] [CyzJa2] [JencH1] [Katol3] [Krawc2] [Krawc4] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Lajne1] [Loren2] [Nowak1] [Nowak5] [Rozhl10] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [SN20012] [SN20014] [SN20019] [SN2005] [SN2006] [Serbs3] [Serbs4] [Stary1] [Stawi1] [Stone1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity