(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedawši:

wotedawši: [Breza11] [Nawka3] [Rozhl5] [SN20017]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity