(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedatymi:

wotedatymi: [Katol1] [SN20017]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity