(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedaty:

wotedaty: [BartC3] [Rozhl4] [SN2013] [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity