(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedatu:

wotedatu: [Krawc3] [SN2006]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity