(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedatej:

wotedatej: [SN20012] [SN20014] [SN20019] [SN2009]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity