(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedateho:

wotedateho: [Stary2]
wótedateho: [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity