(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedate:

wotedate: [Breza11] [CyzJa1] [CyzJa2] [Grojl6] [Katol1] [Krawc2] [Nawka2] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl6] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20016] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [SN2006] [SN2009] [Stach3] [Stary1] [Terra1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity