(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedamy:

wotedamy: [Biolo1] [Budar4] [Krawc4] [Plomj3] [Wjela3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity