(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedam:

wotedam: [BartC4] [BartC5] [Breza3] [Breza5] [Hrono1] [JencH1] [KochJ13] [Krawc1] [Letop11] [MicAc1] [Plomj3] [Recus2] [SN20012] [SN20016] [SN20017] [SN20020] [SN2004] [SN2012] [Sretr2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity