(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wotedali:

wotedali: [Brank2] [Budar4] [Domas3] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Krawc2] [Kubas5] [Kubas7] [Letop13] [Marja1] [Nowyz1] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl5] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20013] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Slode1] [Stary1] [Zataj1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity